Vize için gerekli belgeler:

  • Uçuş tarihinden itibaren en az 1 yıl geçerli ÇİPLİ Pasaport.
  • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (Arka fon beyaz).
  • 45 yaşının altında eşi ile gideceklerden evlilik cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği.
  • Çocukları ile giden ailelerden her çocuk için nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.
  • 45 yaşının altında yalnız bayanlar yanlarında birinci dereceden akrabası olmadan Suudi Arabistan kanunlarına göre kesinlikle umreye gidemezler. Babası, kayınpederi, 18 yaşın üstünde erkek kardeşi, öz amcası veya öz dayısı ile gidebilirler. Bunlar için Noterden yaptırılacak olan Muvafakatname-Taahhütname ve her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin asılları gerekmektedir. (Bayan bayana kesinlikle mahrem olamaz.)
  • 18 yaşın altında anne ve babası ile gitmeyecek olan çocuklar için yanlarında birinci derece akrabası olmadan Suudi Arabistan kanunlarına göre kesinlikle Umre’ye gidemezler. Yanlarında birinci dereceden akrabası olsa bile vize garantisi verilmez. Bunlar için Noterden yaptırılacak olan Muvafakatname-Taahhütname ve her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin asılları gerekmektedir. 45 yaşın üstünde bir anne 18 yaş altında kendi çocuğuna mahrem olamaz.